Kurser

  • Biodling för nybörjare 2019, med sex träffar. En kurs i Danderyd och en i Honungsboden. Vi går igenom kursmaterialet ”Mina första år som biodlare”. Kursen i Danderyd startar den 26 mars och vi har fem träffar från mars till och med maj och har en träff i augusti då alla deltagare får möjlighet att utbyta erfarenheter och slunga honung.  Kursen i Honungsboden har en träff i veckan under maj månad och avslutas också med erfarenhetsutbyte och slungning av honung. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

mina-forsta-ar-som-biodlare-webb

Maj Östberg Rundquist har gått den behörighetsutbildning för cirkelledare i biodling för nybörjare som anordnats av SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund, och SV, Studieförbundet Vuxenskolan.